ई–सर्भिस सम्बन्धी सूचना : कर्मचारी बचत बृद्धि अवकाश कोष अन्तर्गतको ई–सर्भिस लिनको लागि २०७० पौष महिना सम्ममा कोषमा रकम जम्मा भएको हुनु पर्नेछ हाललाई सो अवधि भन्दा पछि परिचयपत्र लिएका सेवाग्राहीहरुलाई यो सेवा दिन   असमर्थ भएको जानकारी गराउछौं ।   

ESG Retirement Fund (Deposit)          7%

ESG Retirement Fund (80% Loan)     8.5%

Housing Loan                                            10%

Insurance Fund (Civil Service)            5.5%

Insurance Fund (Teachers)                  6%

Insurance Fund (NARC)                        6%

Citizen Unit Scheme                               8%

Investors' A/C Scheme              As per income 

Gratuity Fund Scheme               As per income

 

Website counter