"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP
News & Event >>
Today
8 Ashwin 2077, Thursday

Downloads

कर्मचारी बचतबृद्दी अवकास कोषको ८०% सापटी, अन्तिम भुक्तानी तथा IPS सम्बन्धी फारम

2 weeks ago

बिराटनगर शाखाको online परिचय पत्र सम्बन्धि data entry गर्ने ढाचा

3 weeks ago

बिराटनगर शाखाको online परिचय पत्र सम्बन्धि पत्रको ढाचा

3 weeks ago

बैंक खातामा भुक्तानी पठाईदिने सम्बन्धी फारम

1 month ago

सावधिक जीवन बीमा कोष कट्टी फाटवारी नमूना

1 month ago

KYC Form

6 months ago

लगानीकर्ता अवकास कोष सापटी आबेदन फारम

10 months ago

24th AGM Minutes

10 months ago

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमाकट्टी जम्मा रकम भुक्तानी पाउँ भनि फारम

11 months ago

Mobile APP प्रयोग गर्ने तरिका

11 months ago

पत्राचारको लागि सम्बन्धीत शाखाको ईमेल ठेगाना

1 year ago

Office Log In मार्फत User & Password लिने तरिका

1 year ago

सेवाग्राहिहरुको लागि विस्तृत रुपमा मोबाइल एप प्रयोग गर्ने तरिका

1 year ago

८० सापटी, आवास कर्जा तथा सरल कर्जा भुक्तानी गर्ने कोषको बैक खाताहरु

1 year ago

नागरिक एकांक योजना २०५२ को एकांक खरिद दरखास्त फारम

1 year ago

PCS नेपाली फन्ट डाउनलोड

1 year ago

कोषकट्टी रकम जम्मा गर्ने फाँटवारी नमूना

1 year ago

चिलिमे जलबिद्युत कं. लि. को बोनश शेयर हितग्राही खातामा जम्मा गर्ने फारम

1 year ago

Five Year Strategic Plan of CIT 2072

1 year ago

नागरिक लगानी कोष परिचयपत्रको नमूना

1 year ago

नागरिक-एकांक-दरखास्त-फाराम

1 year ago

छुट-रकम-फिर्ता-लिने-फारम

1 year ago

ऐच्छिक अवकाश कोष रकम फिर्ता लिने फारम

1 year ago

मन्जुरीनामाको ढाँचा

1 year ago

तेइसौं वार्षिक साधारण सभाको विवरण तथा निर्णय सम्बन्धी |

1 year ago

अवकाश कोषको रकम जम्मा गर्ने बैक खाता नं. हरु

1 year ago

लगानी नीति, २०७५

1 year ago

अवकाश कोषकट्टी रकम फिर्ता लिने बारे कार्यालयले लेख्ने पत्रको ढाचा

1 year ago

कार्यक्रम अनुसार कोष रकम जम्मा गर्ने खाता

1 year ago

मुद्दती निक्षेपमा लगानी सम्बन्धी शिलबन्धी फारम

1 year ago