"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP
News & Event >>
Today
14 Magh 2076, Tuesday

Citizen Investment Trust

Downloads

कर्मचारी बचतबृद्दी अवकास कोषको ८०% सापटी लिने फारम

1 month ago

लगानीकर्ता अवकास कोष सापटी आबेदन फारम

2 months ago

24th AGM Minutes

2 months ago

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमाकट्टी जम्मा रकम भुक्तानी पाउँ भनि फारम

3 months ago

Mobile APP प्रयोग गर्ने तरिका

3 months ago

पत्राचारको लागि सम्बन्धीत शाखाको ईमेल ठेगाना

5 months ago

Office Log In मार्फत User & Password लिने तरिका

5 months ago

सेवाग्राहिहरुको लागि विस्तृत रुपमा मोबाइल एप प्रयोग गर्ने तरिका

5 months ago

८० सापटी, आवास कर्जा तथा सरल कर्जा भुक्तानी गर्ने कोषको बैक खाताहरु

5 months ago

नागरिक एकांक योजना २०५२ को एकांक खरिद दरखास्त फारम

5 months ago

PCS नेपाली फन्ट डाउनलोड

5 months ago

कोषकट्टी रकम जम्मा गर्ने फाँटवारी नमूना

5 months ago

चिलिमे जलबिद्युत कं. लि. को बोनश शेयर हितग्राही खातामा जम्मा गर्ने फारम

5 months ago

Five Year Strategic Plan of CIT 2072

5 months ago

नागरिक लगानी कोष परिचयपत्रको नमूना

5 months ago

नागरिक-एकांक-दरखास्त-फाराम

5 months ago

छुट-रकम-फिर्ता-लिने-फारम

5 months ago

ऐच्छिक अवकाश कोष रकम फिर्ता लिने फारम

5 months ago

मन्जुरीनामाको ढाँचा

5 months ago

तेइसौं वार्षिक साधारण सभाको विवरण तथा निर्णय सम्बन्धी |

5 months ago

अवकाश कोषको रकम जम्मा गर्ने बैक खाता नं. हरु

5 months ago

लगानी नीति, २०७५

5 months ago

अवकाश कोषकट्टी रकम फिर्ता लिने बारे कार्यालयले लेख्ने पत्रको ढाचा

5 months ago

कार्यक्रम अनुसार कोष रकम जम्मा गर्ने खाता

5 months ago

मुद्दती निक्षेपमा लगानी सम्बन्धी शिलबन्धी फारम

5 months ago