"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP
News & Event >>
Today
30 Shrawn 2077, Friday

Citizen Investment Trust

Easy loan

कोषका सहभागी वा सहभागीका एकाघर परिवारका सदस्यलाई स्वदेश वा विदेशमा अध्ययन गर्नका लागि यस्तो कर्जा प्रदान गरिनेछ । बिस्तृत जानकारीको लागि सरल कर्जा कार्यविधि हेर्नुहोस |

बिस्तृत जानकारीको लागि सरल कर्जा कार्यविधि हेनुहोस
Interest Rates
Scheme Interest (%)
Investors A/C Scheme / Gratuity Fund Scheme 6.0%
Citizen Unit Scheme (Corporate) 7.0%
Citizen Unit Scheme (Individual) 7.0%
Insurance Fund (Nepal Police) 6.5%
Insurance Fund (Armed Police Force) 6.5%
Insurance Fund (Nepalese Army) 6.5%
Insurance Fund (NARC) 6.5%
Insurance Fund (Teachers) 6.5%
Insurance Fund (Civil Service) 6.5%
Easy Loan / Education Loan 10.0%
Home Loan 9.5%