"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP
News & Event >>
Today
24 Chaitra 2076, Monday

Citizen Investment Trust

Home loan

घर बनाउन, तला थप्न तथा मर्मत संभार गर्न आवाश कर्जा पाईने । बिस्तृत जानकारीको लागि आवास कर्जा कार्यविधि, २०७३ हेर्नुहोस् |

बिस्तृत जानकारीको लागि सरल कर्जा कार्यविधि हेनुहोस
Interest Rates
Scheme Interest (%)
Investors A/C Scheme / Gratuity Fund Scheme As per income
Citizen Unit Scheme (Corporate) 8.0%
Citizen Unit Scheme (Individual) 8.0%
Insurance Fund (Nepal Police) 6.5%
Insurance Fund (Armed Police Force) 6.5%
Insurance Fund (Nepalese Army) 6.5%
Insurance Fund (NARC) 6.5%
Insurance Fund (Teachers) 6.5%
Insurance Fund (Civil Service) 6.5%
Easy Loan / Education Loan 10.0%
Home Loan 9.5%