"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP
News & Event >>
Today
15 Mangshir 2077, Monday

Citizen Investment Trust

Recent News

Notice

CIT Bullitine 2077

1 month ago
670 Views
Notice

कोषको सेयर प्रमाणपत्र लिन बाँकी सेयरधनीहरुको विवरण

5 months ago
4879 Views
Notice

कोषको नगद लाभांस लिन बाँकी सेयर धनीहरुको विवरण (आ.व.२०६२।६३ सम्म)

5 months ago
2111 Views
Notice

कोषका शेयरधनीहरुले लिनु पर्ने नगद लाभाशं (२०७०।७१) मिति २०७७।३।७ सम्म नलिएको विवरण

5 months ago
2664 Views
Notice

Bid Clarification & Bid Addendum Notice

9 months ago
2045 Views
Notice

साबधिक जीबन बिमा कार्यक्रममा आबश्यक पर्ने बार्षिक बिमाशुल्क बिबरण

1 year ago
9928 Views
Notice

वीमा कोष योजना सम्बन्धी सूचना ।

1 year ago
7278 Views
Notice

५० वर्ष भन्दा माथि उमेर भएका बीमा कोषका बचतकर्ताहरुको Premium Rate Table

1 year ago
5435 Views
Notice

नागरिक लगानी कोषको अर्ध वार्षिक प्रकाशन

1 year ago
3206 Views
Notice

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीबन बीमासम्बन्धी सूचना !!!

1 year ago
7277 Views
Notice

आवास कर्जा, सरल कर्जा र ८० प्रतिशत बिशेष सापटी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धि

1 year ago
6787 Views
Notice

Connect IPS मार्फत कोषको ८०% बिशेष सापटी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धि

1 year ago
4821 Views