"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP
News & Event >>
Today
24 Chaitra 2076, Monday

Citizen Investment Trust

Recent News

Notice

Bid Clarification & Bid Addendum Notice

2 months ago
677 Views
Notice

साबधिक जीबन बिमा कार्यक्रममा आबश्यक पर्ने बार्षिक बिमाशुल्क बिबरण

5 months ago
7075 Views
Notice

वीमा कोष योजना सम्बन्धी सूचना ।

7 months ago
4854 Views
Notice

अवकाश कोषको रकम जम्मा गर्ने बैक खाता नं. हरु

7 months ago
4114 Views
Notice

५० वर्ष भन्दा माथि उमेर भएका बीमा कोषका बचतकर्ताहरुको Premium Rate Table

7 months ago
3365 Views
Notice

८० सापटी, आवास कर्जा तथा सरल कर्जा भुक्तानी गर्ने कोषको बैक खाताहरु

7 months ago
5873 Views
Notice

नागरिक एकांक योजना, २०५२ का एकांकधनीहरुलाई एकांकको बार्षिक ब्याज अन्तर बैंक भुक्तानी प्रणाली (IPS) मार्फत बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेबारे ।

7 months ago
2665 Views
Notice

Upper Tamakoshi Hydropower Limited- Local IPO Allotment (2075/07/14)

7 months ago
2721 Views
Notice

नागरिक लगानी कोषको अर्ध वार्षिक प्रकाशन

7 months ago
2120 Views
Notice

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीबन बीमासम्बन्धी सूचना !!!

7 months ago
3508 Views
Notice

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

7 months ago
2379 Views
Notice

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सुचना

7 months ago
1931 Views
Notice

भौचर तथा फाँटवारी पठाउने बारे सुचना

7 months ago
2372 Views
Notice

लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सूचना

7 months ago
1909 Views
Notice

राष्ट्रिय बाणिज्य बैकमा रकम जम्मा गर्ने खाताहरु

7 months ago
2084 Views
Notice

आवास कर्जा, सरल कर्जा र ८० प्रतिशत बिशेष सापटी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धि

7 months ago
3277 Views
Notice

नेपाल बैकमा रकम जम्मा गर्ने खाताहरु

7 months ago
1949 Views
Notice

Connect IPS मार्फत कोषको ८०% बिशेष सापटी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धि

7 months ago
2545 Views
Notice

नागरिक एकांक योजना को ब्याज वितरण सम्बन्धी सूचना

7 months ago
2020 Views
Notice

सम्बन्धीत शाखाको ईमेल ठेगाना

7 months ago
2080 Views