"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP
News & Event >>
Today
24 Chaitra 2076, Monday

Citizen Investment Trust

Regarding the integration of the annual interest of citizens integration scheme ii into the bank account through the integrated annual interest inter bank payment system ips

Notice

नागरिक एकांक योजना, २०५२ का एकांकधनीहरुलाई एकांकको बार्षिक ब्याज अन्तर बैंक भुक्तानी प्रणाली (IPS) मार्फत बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेबारे ।

7 months ago
2665 Views