+977-1-4781673 / 4785319 / 4785325 / 4784298 / 4785321
Latest News :
7 Chaitra 2075, Thursday

माथिल्लो तामाकोशी हाईड्रोपावर लि.को शेयर सर्वसाधारणको लागि निश्काशन तथा बिक्री बन्द सम्बन्धी सुचना

Interest Rate

Scheme Interest
ESG Retirement Fund (Deposit) 7.5%
ESG Retirement Fund (80% Loan) 9%
Housing Loan 9.5%
Easy Loan 10%
Insurance Fund (Civil Service) 6.5%
Insurance Fund (Teachers) 6.5%
Insurance Fund (NARC) 6.5%
Insurance Fund (Nepalese Army) 6.5%
Insurance Fund (Armed Police Force) 6.5%
Insurance Fund (Nepal Police) 6.5%
Citizen Unit Scheme (Individual) 8%
Citizen Unit Scheme (Corporate) 5.5%
Investors A/C Scheme As per income
Gratuity Fund Scheme As per income