"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP

Our Address

Head Office
New Baneshwor, Kathmandu
P.O.Box : 5823
Tel : 01-5970201
Pokhara Branch
Prithwi Chowk, Pokhara (ADBL Building) Map
Biratnagar Branch
Bargachhi, Biratnagar Map
Butwal Branch
Aamda Chowk, Deepnagar, Butwal Map
Attariya Branch
Godawari Municipality Bankhet-01, Kailali Map
Surkhet Branch
Kalinchowk, Near Radha Krishna Mandir Map

कोषका बिभिन्न शाखाहरुका सम्पर्क नम्बरहरु

Department/Division/Branch Extension No
आन्तरिक लेखापरीक्षण महाशाखा 164
पूजीबजार तथा लगानी बिभाग 154, 156,144
पूजी बजार व्यवस्थापन महाशाखा, नागरिक पेन्सन योजना 156,154
लगानी तथा अनुगमन महाशाखाबजा 158,154
Fund Management Department Extension No
बिमाकोष व्यवस्थापन महाशाखा
निजामती बिमाकोष शाखा 143
शिक्षक बिमाकोष शाखा 119
सैनिक बिमाकोष शाखा 137
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, रा.अ. बिमाकोष शाखा 138
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (NARC) 142
अवकाशकोष व्यवस्थापन महाशाखा
कर्मचारी बचत बृद्धि अवकाश कोष 133,124
उपदान / पेन्सन लगानीकर्ता हिसाब शाखा 168,181
नागरिक एकांक योजना शाखा 132
सहभागी सापटी व्यवस्थापन शाखा 117
कर्मचारी बचत बृद्धि हिसाब मिलान तथा रुजु शाखा 120
Department of Human Resources and Information Technology Extension No
प्रशासन महाशाखा
कानून तथा सचिवालय शाखा 174
जनशक्ति विकास तथा तालिम शाखा 172
स्टोर शाखा 180, 179
खरिद शाखा 178
सूचना तथा प्रशासन शाखा 180
इसर्भिस सेवा तथा CIT मोवाइल एप सपोर्ट
इसर्भिस सेवा तथा CIT मोवाइल एप सपोर्ट 108,106,101,102
सूचना प्रबिधि व्यवस्थापन महाशाखा
सूचना प्रबिधि व्यवस्थापन महाशाखा 160,151,159
Finance Department Management Department Extension No
वित्त नियन्त्रण तथा प्रशासन महाशाखा 132,129,130,148
अनुसन्धान तथा बजार विकास महाशाखा