+977-1-4781673 / 4785319 / 4785325 / 4784298 / 4785321
Latest News :
5 Mangshir 2075, Wednesday

logoEasy loan(सरलकर्जा कर्जा)

 • Easy loan(सरलकर्जा कर्जा)

  news

  कोषका सहभागी वा सहभागीका एकाघर परिवारका सदस्यलाई स्वदेश वा विदेशमा अध्ययन गर्नका लागि यस्तो कर्जा प्रदान गरिनेछ । बिस्तृत जानकारीको लागि  सरल कर्जा कार्यविधि  हेनुहोस

  Read More
 • Educational loan( शैक्षिक कर्जा )

  news

  शैक्षिक कर्जा सम्बन्धि  बिस्तृत जानकारीको लागि शैक्षिक कर्जा कार्यविधि, २०७३ हेनुहोस

  Read More
 • Home loan( आवाश कर्जा)

  news

  घर बनाउन, तला थप्न तथा मर्मत संभार गर्न आवाश कर्जा पाईने । बिस्तृत जानकारीको लागि आवास कर्जा कार्यविधि, २०७३ हेनुहोस

  Read More

Interest Rate

Scheme Interest
ESG Retirement Fund (Deposit) 7.5%
ESG Retirement Fund (80% Loan) 9%
Housing Loan 9.5%
Easy Loan 10%
Insurance Fund (Civil Service) 6.5%
Insurance Fund (Teachers) 6.5%
Insurance Fund (NARC) 6.5%
Insurance Fund (Nepalese Army) 6.5%
Insurance Fund (Armed Police Force) 6.5%
Insurance Fund (Nepal Police) 6.5%
Citizen Unit Scheme (Individual) 8%
Citizen Unit Scheme (Corporate) 5.5%
Investors A/C Scheme As per income
Gratuity Fund Scheme As per income