+977-1-4781673 / 4785319 / 4785325 / 4784298 / 4785321

Easy loan(सरलकर्जा कर्जा)

news

कोषका सहभागी वा सहभागीका एकाघर परिवारका सदस्यलाई स्वदेश वा विदेशमा अध्ययन गर्नका लागि यस्तो कर्जा प्रदान गरिनेछ ।

बिस्तृत जानकारीको लागि  सरल कर्जा कार्यविधि  हेनुहोस

Test