"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP
News & Event >>
Today
10 kartik 2077, Monday

Citizen Investment Trust

Recent News

Notice

CIT Bullitine 2077

3 days ago
26 Views
Notice

कोषको सेयर प्रमाणपत्र लिन बाँकी सेयरधनीहरुको विवरण

4 months ago
4372 Views
Notice

कोषको नगद लाभांस लिन बाँकी सेयर धनीहरुको विवरण (आ.व.२०६२।६३ सम्म)

4 months ago
1719 Views
Notice

कोषका शेयरधनीहरुले लिनु पर्ने नगद लाभाशं (२०७०।७१) मिति २०७७।३।७ सम्म नलिएको विवरण

4 months ago
2320 Views
Notice

Bid Clarification & Bid Addendum Notice

8 months ago
1856 Views
Notice

साबधिक जीबन बिमा कार्यक्रममा आबश्यक पर्ने बार्षिक बिमाशुल्क बिबरण

1 year ago
9579 Views
Notice

वीमा कोष योजना सम्बन्धी सूचना ।

1 year ago
6997 Views
Notice

५० वर्ष भन्दा माथि उमेर भएका बीमा कोषका बचतकर्ताहरुको Premium Rate Table

1 year ago
5113 Views
Notice

नागरिक लगानी कोषको अर्ध वार्षिक प्रकाशन

1 year ago
3078 Views
Notice

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीबन बीमासम्बन्धी सूचना !!!

1 year ago
6745 Views
Notice

आवास कर्जा, सरल कर्जा र ८० प्रतिशत बिशेष सापटी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धि

1 year ago
6139 Views
Notice

Connect IPS मार्फत कोषको ८०% बिशेष सापटी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धि

1 year ago
4467 Views