"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP
News & Event >>
Today
20 Shrawn 2078, Wednesday

Citizen Investment Trust

Recent News

Notice

AGM Notice 2076-077

1 month ago
907 Views
Notice

नागरिक लगानी कोषको हकप्रद शेयर (Right Share) निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरणहरु

6 months ago
4954 Views
Notice

नागरिक लगानी कोषको हकप्रद शेयर निष्काशन (Rights Issue )सम्बन्धी सूचना

6 months ago
3719 Views
Notice

नागरिक लगानी कोषको हकप्रद शेयर खरीद दरखास्त फाराम

6 months ago
3025 Views
Notice

CIT Bullitine 2077

9 months ago
3228 Views
Notice

कोषको सेयर प्रमाणपत्र लिन बाँकी सेयरधनीहरुको विवरण

1 year ago
7827 Views
Notice

कोषको नगद लाभांस लिन बाँकी सेयर धनीहरुको विवरण (आ.व.२०६२।६३ सम्म)

1 year ago
4374 Views
Notice

कोषका शेयरधनीहरुले लिनु पर्ने नगद लाभाशं (२०७०।७१) मिति २०७७।३।७ सम्म नलिएको विवरण

1 year ago
4922 Views
Notice

Bid Clarification & Bid Addendum Notice

1 year ago
3396 Views
Notice

साबधिक जीबन बिमा कार्यक्रममा आबश्यक पर्ने बार्षिक बिमाशुल्क बिबरण

1 year ago
12273 Views
Notice

वीमा कोष योजना सम्बन्धी सूचना ।

1 year ago
9090 Views
Notice

५० वर्ष भन्दा माथि उमेर भएका बीमा कोषका बचतकर्ताहरुको Premium Rate Table

1 year ago
7146 Views
Notice

नागरिक लगानी कोषको अर्ध वार्षिक प्रकाशन

1 year ago
4406 Views
Notice

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीबन बीमासम्बन्धी सूचना !!!

1 year ago
11051 Views
Notice

आवास कर्जा, सरल कर्जा र ८० प्रतिशत बिशेष सापटी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धि

1 year ago
9355 Views
Notice

Connect IPS मार्फत कोषको ८०% बिशेष सापटी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धि

1 year ago
7722 Views