"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP

Citizen Investment Trust

Recent News

Notice

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षा सम्बन्धि सुचना

5 days ago
231 Views
Notice

सावधिक जीवन बीमा कोष कार्यक्रममा नयाँ सहभागी हुनका लागि आवश्यक पर्ने विवरणको ढाँचा

3 months ago
3800 Views
Notice

सामुदायिक बिद्यालयको कार्यालय कोड र नाम

1 year ago
21379 Views
Notice

साबधिक जीबन बिमा कार्यक्रममा आबश्यक पर्ने बार्षिक बिमाशुल्क बिबरण

3 years ago
22670 Views
Notice

वीमा कोष योजना सम्बन्धी सूचना ।

3 years ago
18487 Views
Notice

५० वर्ष भन्दा माथि उमेर भएका बीमा कोषका बचतकर्ताहरुको Premium Rate Table

3 years ago
14300 Views
Notice

नागरिक लगानी कोषको अर्ध वार्षिक प्रकाशन

3 years ago
9452 Views
Notice

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीबन बीमासम्बन्धी सूचना !!!

3 years ago
28576 Views
Notice

Connect IPS मार्फत कोषको ८०% बिशेष सापटी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धि

3 years ago
28724 Views