"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP
News & Event >>
Today
29 Baishak 2078, Wednesday

Citizen Investment Trust

Recent News

Notice

Dividend Notice

1 month ago
480 Views
Notice

Citizen Unit Scheme Notice

3 months ago
1813 Views
Notice

नागरिक लगानी कोषको हकप्रद शेयर (Right Share) निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरणहरु

4 months ago
3720 Views
Notice

नागरिक लगानी कोषको हकप्रद शेयर निष्काशन (Rights Issue )सम्बन्धी सूचना

4 months ago
2607 Views
Notice

नागरिक लगानी कोषको हकप्रद शेयर खरीद दरखास्त फाराम

4 months ago
2261 Views
Notice

CIT Bullitine 2077

6 months ago
2646 Views
Notice

कोषको सेयर प्रमाणपत्र लिन बाँकी सेयरधनीहरुको विवरण

10 months ago
7082 Views
Notice

कोषको नगद लाभांस लिन बाँकी सेयर धनीहरुको विवरण (आ.व.२०६२।६३ सम्म)

10 months ago
3785 Views
Notice

कोषका शेयरधनीहरुले लिनु पर्ने नगद लाभाशं (२०७०।७१) मिति २०७७।३।७ सम्म नलिएको विवरण

10 months ago
4259 Views
Notice

Bid Clarification & Bid Addendum Notice

1 year ago
2985 Views
Notice

साबधिक जीबन बिमा कार्यक्रममा आबश्यक पर्ने बार्षिक बिमाशुल्क बिबरण

1 year ago
11557 Views
Notice

वीमा कोष योजना सम्बन्धी सूचना ।

1 year ago
8516 Views
Notice

५० वर्ष भन्दा माथि उमेर भएका बीमा कोषका बचतकर्ताहरुको Premium Rate Table

1 year ago
6577 Views
Notice

नागरिक लगानी कोषको अर्ध वार्षिक प्रकाशन

1 year ago
3975 Views
Notice

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीबन बीमासम्बन्धी सूचना !!!

1 year ago
9661 Views
Notice

आवास कर्जा, सरल कर्जा र ८० प्रतिशत बिशेष सापटी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धि

1 year ago
8674 Views
Notice

Connect IPS मार्फत कोषको ८०% बिशेष सापटी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धि

1 year ago
6666 Views