+977-1-4781673 / 4785319 / 4785325 / 4784298 / 4785321

logo Video Gallery

नागरिक लगानी कोषको एक्काइसौ साधारण सभा

20-Wed Sep,2017      47 Views

नागरिक लगानी कोषको सहभागी नेपाली सेनाको आफ्नो बिचार

20-Wed Sep,2017      18 Views

नागरिक लगानी कोषको सहभागी शिक्षक सँग लिइएको अन्तर्वार्ता

20-Wed Sep,2017      33 Views

कोषको २७औं बार्षिकोत्षब कार्यक्रमको भिडियो रिपोर्ट

29-Wed Mar,2017      435 Views

Migration and Citizen Investment Trust

30-Fri Sep,2016      67 Views

Citizen Investment Trust Highlights

30-Fri Sep,2016      430 Views

Nagarik Lagani Kosh(CIT) 25th Anniversary

09-Thu Apr,2015      1189 Views

Citizen Investment Trust Mobile App Use

16-Thu Feb,2017      2983 Views

Test