+977-1-4781673 / 4785319 / 4785325 / 4784298 / 4785321

logo Video Gallery

कोषको कार्यकारी निर्देशक सुचना प्रबिधि (वेब्साइट) को बारेमा जानकारि दिदै

23-Tue Jan,2018      603 Views

नागरिक लगानी कोषको एक्काइसौ साधारण सभा

20-Wed Sep,2017      33 Views

नागरिक लगानी कोषको सहभागी नेपाली सेनाको आफ्नो बिचार

20-Wed Sep,2017      12 Views

नागरिक लगानी कोषको सहभागी शिक्षक सँग लिइएको अन्तर्वार्ता

20-Wed Sep,2017      26 Views

कोषको २७औं बार्षिकोत्षब कार्यक्रमको भिडियो रिपोर्ट

29-Wed Mar,2017      419 Views

Migration and Citizen Investment Trust

30-Fri Sep,2016      63 Views

Citizen Investment Trust Highlights

30-Fri Sep,2016      331 Views

Mr. Ramkrishna Pokharel (CEO) in Bazaar Guru

16-Wed Mar,2016      757 Views

Nagarik Lagani Kosh(CIT) 25th Anniversary

09-Thu Apr,2015      1046 Views

Citizen Investment Trust Mobile App Use

16-Thu Feb,2017      1782 Views

Interest Schemes

Scheme Interest
ESG Retirement Fund (Deposit) 6.5%
ESG Retirement Fund (80% Loan) 8%
Housing Loan / Easy Loan / Education Loan 9.5%
Insurance Fund (Civil Service) 4.5%
Insurance Fund (Teachers) 4.5%
Insurance Fund (NARC) 6%
Insurance Fund (Nepalese Army) 4.5%
Insurance Fund (Armed Police Force) 4%
Insurance Fund (Nepal Police) 4%
Citizen Unit Scheme (Individual) 8%
Citizen Unit Scheme (Corporate) 5.5%
Investors A/C Scheme As per income
Gratuity Fund Scheme As per income