"नेपालको समृद्धिको सहयात्री"
NP
News & Event >>
Today
29 Baishak 2078, Wednesday

Downloads

एकांक बिक्रीको मन्जुरीनामा

2 weeks ago

नागरीक एकाँक २०५२ बिक्रि सम्बन्धि कबुलियतनामा

2 weeks ago

नागरिक लगानी कोषको हकप्रद शेयर खरीद दरखास्त फाराम

3 months ago

bank List with AC names

6 months ago

कर्मचारी बचतबृद्दी अवकास कोषको छुट रकम भुक्तानी सम्बन्धी फारम

6 months ago

कर्मचारी बचतबृद्दी अवकास कोषको अन्तिम भुक्तानी सम्बन्धी फारम

6 months ago

कर्मचारी बचतबृद्दी अवकास कोषको ८०% सापटी सम्बन्धी फारम

8 months ago

बिराटनगर शाखाको online परिचय पत्र सम्बन्धि data entry गर्ने ढाचा

8 months ago

बैंक खातामा भुक्तानी पठाईदिने सम्बन्धी फारम

8 months ago

सावधिक जीवन बीमा कोष कट्टी फाटवारी नमूना

8 months ago

KYC Form

1 year ago

लगानीकर्ता अवकास कोष सापटी आबेदन फारम

1 year ago

24th AGM Minutes

1 year ago

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमाकट्टी जम्मा रकम भुक्तानी पाउँ भनि फारम

1 year ago

Mobile APP प्रयोग गर्ने तरिका

1 year ago

पत्राचारको लागि सम्बन्धीत शाखाको ईमेल ठेगाना

1 year ago

Office Log In मार्फत User & Password लिने तरिका

1 year ago

सेवाग्राहिहरुको लागि विस्तृत रुपमा मोबाइल एप प्रयोग गर्ने तरिका

1 year ago

८० सापटी, आवास कर्जा तथा सरल कर्जा भुक्तानी गर्ने कोषको बैक खाताहरु

1 year ago

नागरिक एकांक योजना २०५२ को एकांक खरिद दरखास्त फारम

1 year ago

PCS नेपाली फन्ट डाउनलोड

1 year ago

कोषकट्टी रकम जम्मा गर्ने फाँटवारी नमूना

1 year ago

चिलिमे जलबिद्युत कं. लि. को बोनश शेयर हितग्राही खातामा जम्मा गर्ने फारम

1 year ago

Five Year Strategic Plan of CIT 2072

1 year ago

नागरिक लगानी कोष परिचयपत्रको नमूना

1 year ago

नागरिक-एकांक-दरखास्त-फाराम

1 year ago

मन्जुरीनामाको ढाँचा

1 year ago

तेइसौं वार्षिक साधारण सभाको विवरण तथा निर्णय सम्बन्धी |

1 year ago

अवकाश कोषको रकम जम्मा गर्ने बैक खाता नं. हरु

1 year ago

लगानी नीति, २०७५

1 year ago

अवकाश कोषकट्टी रकम फिर्ता लिने बारे कार्यालयले लेख्ने पत्रको ढाचा

1 year ago

कार्यक्रम अनुसार कोष रकम जम्मा गर्ने खाता

1 year ago

मुद्दती निक्षेपमा लगानी सम्बन्धी शिलबन्धी फारम

1 year ago